Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Lĩnh vực:Giáo dục- Đào Tạo
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp thực hiện:Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (Trong đó, 23 ngày làm việc đối với Sở Giáo dục và Đào tạo và 7 ngày làm việc đối với UBND tỉnh.)
Phí, lệ phí:

Không

 

Bước thực hiện Mô tả

 

a) Đối với trường cao đẳng tư thục:

- Bước 1: Thành lập HĐQT

          a.1. Đối với trường cao đẳng tư thục thành lập mới: Sau khi có Quyết định thành lập trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, người đại diện đứng tên thành lập trường thực hiện các bước:

          - Triệu tập và chủ trì cuộc họp gồm các thành viên sáng lập và thành viên góp vốn để xác định tổng số thành viên và số lượng thành viên của từng thành phần của hội đồng quản trị;

          - Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính cử đại diện tham gia hội đồng quản trị;

          - Đề nghị tổ chức Đảng, đoàn thể của trường cử đại diện tham gia hội đồng quản trị;

          - Tổ chức để tập thể các thành viên góp vốn, tập thể giảng viên bầu các đại diện của mình tham gia hội đồng quản trị;

          - Báo cáo danh sách thành viên hội đồng quản trị với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

          Sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày báo cáo, nếu không có ý kiến khác của Ủy ban nhân dân tỉnh thì người đại diện đứng tên thành lập trường tổ chức họp các thành viên trong danh sách này để bầu Chủ tịch hội đồng quản trị.

          a.2. Đối với trường cao đẳng tư thục chuyển đổi sang hoạt động không vì lợi nhuận: Sau khi có Quyết định chuyển đổi sang trường hoạt động không vì lợi nhuận, Chủ tịch hội đồng quản trị của trường cao đẳng tư thục đương nhiệm thực hiện các bước:

          - Chủ trì cuộc họp hội đồng quản trị trường tư thục để xác định tổng số thành viên và số lượng thành viên của từng thành phần của hội đồng quản trị trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận;

          - Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính cử đại diện tham gia hội đồng quản trị;

          - Đề nghị tổ chức Đảng, đoàn thể của trường cử đại diện tham gia hội đồng quản trị;

          - Tổ chức cuộc họp để tập thể các thành viên góp vốn, tập thể giảng viên bầu các đại diện của mình tham gia hội đồng quản trị;

          - Báo cáo danh sách thành viên hội đồng quản trị với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

          Sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày báo cáo, nếu không có ý kiến khác của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì Chủ tịch hội đồng quản trị của trường cao đẳng dân lập tổ chức họp các thành viên trong danh sách này để bầu Chủ tịch hội đồng quản trị.

a.3. Đối với trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận đã thành lập hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiệm có nhiệm vụ:

- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường để xác định số lượng và cơ cấu thành viên hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ tiếp theo;

          - Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính cử đại diện tham gia hội đồng quản trị;

          - Đề nghị tổ chức Đảng, đoàn thể của trường cử đại diện tham gia hội đồng quản trị;

          - Tổ chức để tập thể các thành viên góp vốn, tập thể giảng viên bầu các đại diện của mình tham gia hội đồng quản trị;

          - Báo cáo danh sách thành viên hội đồng quản trị với Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày báo cáo, nếu không có ý kiến khác của Ủy ban nhân dân tỉnh thì Chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiệm tổ chức họp các thành viên trong danh sách này để bầu Chủ tịch hội đồng quản trị (nhiệm kỳ tiếp theo).

- Bước 2: Trường cao đẳng tư thục hoàn thành các thủ tục theo qui định, nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Bước 2: Trường nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Cách thức thực hiện:

Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế.

 

Tên hồ sơMẫu tải về
Tờ trình đề nghị công nhận hội đồng quản trị, trong đó nêu rõ quy trình xác định các thành viên hội đồng quản trị; (Bản chính hoặc bản sao)
Danh sách Chủ tịch và các thành viên của hội đồng quản trị; (Bản chính hoặc bản sao)
Sơ yếu lý lịch của các thành viên (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú); (Bản chính hoặc bản sao)
Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh cử thành viên tham gia hội đồng quản trị; (Bản chính hoặc bản sao)
Biên bản họp, biên bản kiểm phiếu, phiếu bầu Chủ tịch hội đồng quản trị, các thành viên đại diện cho tổ chức, cá nhân góp vốn và giảng viên cơ hữu; (Bản chính hoặc bản sao)

Số lượng hồ sơ: 1

Số lượng thành viên hội đồng quản trị được thành lập là số lẻ và ít nhất là 15 thành viên, trong đó đại diện cho các thành viên góp vốn chiếm không quá 20% tổng số thành viên của hội đồng quản trị:

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ: