Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng

Thông tin chung

Lĩnh vực:Xây dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan phối hợp thực hiện:Sở Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:5 ngày
Phí, lệ phí:

Trình tự thực hiện

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiêp tại Trung tâm hành chính công tỉnh

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
3. Dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch ()
4. Các văn bản pháp lý có liên quan ()
5. Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ quy hoạch; ()
6. Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng ()
7. Đĩa CD lưu thuyết minh nội dung nhiệm vụ, bản vẽ và file scan các văn bản liên quan. ()
Tờ trình phê duyệt của Sở Xây dựng ()
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử. ()
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt ()
1. Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch ()
2. Thuyết minh nội dung nhiệm vụ quy hoạch và các bản vẽ in màu thu nhỏ ()

Số lượng hồ sơ: 5

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ