Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D

Thông tin chung

Lĩnh vực:Công thương
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

- Đối với người dân:

Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục dưới đây.

- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

Bước 2: Xem xét, nghiên cứu hồ sơ và trình Lãnh đạo Ban quyết định cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D

Cách thức thực hiện: Đại diện doanh nghiệp đến nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
C/O mẫu D đã được khai hoàn chính (theo mẫu); (Bản chính)Tải về
Đơn đề nghị cấp C/O mẫu D đã được khai hoàn chỉnh, hợp lệ (theo mẫu); (Bản chính)Tải về
Tờ khai hải quan xuất khẩu đã thanh khoản (Bản sao)
Vận đơn (Bản sao)
Hợp đồng mua bán (Bản sao)
Hoá đơn thương mại (Bản sao)
Phiếu đóng gói (Bản sao)
Giấy chứng nhận kiểm tra xuất xứ hàng hoá mẫu D (Bản chính)

Số lượng hồ sơ: 01

Ghi chú thành phần hồ sơ:

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ