Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm

Thông tin chung

Lĩnh vực:Thú y
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: (01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ)
Phí, lệ phí:

- Phí: theo mục III Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

Trình tự thực hiện

* Đối với tổ chức, cá nhân:

- Bước 1: Các tổ chức, cá nhân tiến hành lập hồ sơ theo mẫu 01TS phụ lục V ban hành kèm theo thông tư số 26/2016 và nộp hồ sơ tại phòng Quản lý giống và Kỹ thuật chăn nuôi (Chi cục Chăn nuôi và Thú y), trạm Chăn nuôi và Thú y huyện được ủy quyền.

- Bước 2:Phối hợp với cơ quan chuyên môn để tiến hành kiểm dịch đúng quy trình.

- Bước 3: Nhận kết quả (Giấy chứng nhận kiểm dịch) từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y hoặc trạm Chăn nuôi và Thú y huyện được ủy quyền.

- Bước 4:Khi kết thúc hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật: Chất thải, nước thải phải được xử lý đạt yêu cầu trước khi xả ra môi trường.

* Đối với Chi cục:

- Bước 1: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra nội dung đăng ký và các giấy tờ có liên quan có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Trong phạm vi 01 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ, phòng Quản lý giống và Kỹ thuật chăn nuôi hoặc trạm Chăn nuôi và Thú y huyện được ủy quyền có trách nhiệm thông báo địa điểm, thời gian kiểm dịch;

- Bước 3: Tiến hành kiểm tra số lượng, chủng loại, kích cở; kiểm tra lâm sàng và lấy mẫu xét nghiệm;

- Bước 4: Kiểm tra vệ sinh thú y phương tiện vận chuyển và vật dụng kèm theo;

- Bước 5:Chi cục Chăn nuôi và Thú y, trạm Chăn nuôi và Thú y huyện được ủy quyền cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 6: Kiểm tra, giám sát quá trình bốc xếp lên xe.

Cách thức thực hiện:

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, qua dịch vụ công trực tuyến.

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Giấy đăng ký kiểm dịch động vận, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh ()Tải về

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Luật số Luật số 79/2015/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 19/06/2015
Thông tư số TT26/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 30/06/2016
Thông tư số TT285/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/11/2016

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ