Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bênh, chữa bệnh

Thông tin chung

Lĩnh vực:Y tế
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh/Trạm y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tram Y tế xã, phường
Nơi tiếp nhận:
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:3 ngày làm việc (Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc)
Phí, lệ phí:

Không

Trình tự thực hiện

 Bước 1. Người thân thích của trẻ nộp Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh cho trạm y tế xã, phường.

 Bước 2. Trong phạm vi 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh, trạm y tế xã phải xác minh việc sinh và làm thủ tục cấp Giấy chứng sinh cho trẻ.

 Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc

 Bước 3. Trả giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại trạm y tế xã, phường 

Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Tram y tế xã, phường

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị định số 06/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 02/02/2012
Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/11/2015

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ