Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

Thông tin chung

Lĩnh vực:Thú y
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:8
Phí, lệ phí:

+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 230.000đ

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc thú y nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y

- Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y kiểm tra điều kiện của cơ sở buôn bán thuốc thú y, nếu đủ điều kiện thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện:

Gửi văn bản trực tiếp; Fax; E-Mail; mạng điện tử; qua đường bưu điện.

Yêu cầu thêm

- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Có địa điểm, cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp;

- Người quản lý, người trực tiếp bán thuốc thú y phải có Chứng chỉ hành nghề thú y

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện buôn bán thuốc thú y (Theo mẫu)Tải về
Bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y (Theo mẫu)Tải về
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao có công chứng)
Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc thú y (Bản sao có công chứng)

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 02/06/2016
Thông tư số 285/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/11/2016
Luật số 79/2015/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 19/06/2015
Nghị định số 35/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/05/2016
Nghị định số 123/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17/09/2018

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ