Đăng ký Nội quy lao động

Thông tin chung

Lĩnh vực:Lao động
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:03
Phí, lệ phí:

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định (Trong thời  hạn 05 ngày k t ngày ký quyết định ban hành nội quy lao động, đơn vị phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động).

- Bước 2:

+ Tổ chức hoặc cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Địa chỉ: số 15A Nguyễn Huệ, thành phố Huế).

+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

- Bước 3: Sau 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đ hồ sơ hợp lệ, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả sẽ trả kết quả cho doanh nghiệp.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

- Thời gian nộp hồ sơ:  Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6

   Sáng:  từ 07h30 đến 11h00

   Chiều: từ 14h00 đến 16h30

- Thời gian trả kết quả: Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Văn bản đề nghị đăng ký nội qui lao động (Theo mẫu) (Bản chính)Tải về
Quyết định ban hành nội qui lao động của giám đốc doanh nghiệp (Theo mẫu) (Bản chính)Tải về
Bản nội quy lao động của doanh nghiệp – nội dung theo điều 83 Bộ luật lao động (Bản chính)
Các văn bản qui định của đơn vị có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất - Nếu có (Bản chính). (Bản chính)

Số lượng hồ sơ: 01

Ghi chú thành phần hồ sơ:

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ