Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động

Thông tin chung

Lĩnh vực:Quản lý Doanh nghiệp và Lao động
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

- Đối với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động: Doanh nghiệp phải lập hồ sơ xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động trước ít nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc.

Bước 1. Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục dưới đây;

Bước 2. Đại diện theo pháp luật lao động của doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

Địa chỉ: 20 Nguyễn Huệ, thành phố Huế.

Bước 3. Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1. Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, đồng thời trả lại hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trả kết quả trao cho người nộp;

Bước 2. Chuyển phòng chuyên môn thụ lý.

Bước 3. Trả kết quả trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc.

Cách thức thực hiện:

- Đại diện doanh nghiệp, tổ chức đến nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, địa chỉ: 20 Nguyễn Huệ, thành phố Huế;

- Thời gian nộp hồ sơ: Trước ít nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc.

- Thời gian trả kết quả: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. (Bản chính)Tải về
Danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài với nội dung: họ, tên; tuổi; giới tính; quốc tịch; số hộ chiếu; ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc; vị trí công việc của người lao động nước ngoài; (Bản chính)
Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Các giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động là 01 bản chính hoặc 01 bản sao nếu bằng tiếng nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. (Bản chính)

Số lượng hồ sơ: 1

Ghi chú thành phần hồ sơ:

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ