Phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTG ngày 23/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao động đi làm ở nước ngoài mất việc làm do doanh nghiệp gặp khó khăn phải về nước trước thời hạn do suy giảm kinh tế vay vốn từ chương trình cho vay xuất khẩu lao động

Thông tin chung

Lĩnh vực:Hoạt động tín dụng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh
Nơi tiếp nhận:Số 49 đường Nguyễn Huệ -Thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:- Không quy định.
Phí, lệ phí:- Không

Trình tự thực hiện

- Bước 1:

+ Người vay tự nguyện gia nhập Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại nơi sinh sống.

            + Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) kèm Bản sao có công chứng hợp đồng cá nhân và xác nhận của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi người lao động đăng ký hợp đồng cá nhân: 01 liên gửi Tổ trưởng Tổ TK&VV.

- Bước 2:

+ Tổ TK&VV nhận hồ sơ vay vốn của tổ viên, tiến hành tổ chức họp Tổ để bình xét cho vay, kiểm tra các yếu tố trên Giấy đề nghị vay vốn, đối chiếu với đối tượng xin vay đúng với chính sách vay vốn của Chính phủ, lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD) trình UBND cấp xã xác nhận.

+ Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã trên Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD), Tổ TK&VV gửi bộ hồ sơ vay vốn tới NHCSXH cấp huyện nơi cho vay để làm thủ tục phê duyệt cho vay.

- Bước 3:

+ NHCSXH cấp huyện nơi cho vay nhận bộ hồ sơ vay vốn để xem xét, phê duyệt cho vay. Trường hợp người vay không có đầy đủ thủ tục vay vốn theo quy định thì NHCSXH cấp huyện nơi cho vay trả lại hồ sơ và hướng dẫn người vay làm lại hồ sơ và thủ tục theo quy định.

+ Sau khi phê duyệt, NHCSXH cấp huyện nơi cho vay gửi Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) tới UBND cấp xã.

- Bước 4: UBND cấp xã thông báo đến tổ chức Hội nhận uỷ thác cấp xã để  thông báo tới Tổ TK&VV và Tổ thông báo đến người vay.

Cách thức thực hiện:

- Người vay nộp hồ sơ trực tiếp tại tổ TK&VV nơi người vay sinh sống.

Yêu cầu thêm

- Người vay được UBND cấp xã xác nhận thuộc diện chính sách, gồm:

+ Vợ (chồng., con của liệt sỹ).

+ Thương binh (kể cả thương binh loại B được xác nhận từ 31/12/1993 trở về trước, nay gọi là quân nhân bị tai nạn lao động.; người hưởng chính sách như thương binh, mất sức lao động 21% trở lên (gọi chung là thương binh);

+ Vợ (chồng., con của thương binh);

+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; con của người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng được thưởng huân, huy chương kháng chiến; con của cán bộ hoạt động cách mạng trước tháng 8 năm 1945;

+ Người lao động thuộc hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của Pháp luật.

- Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi NHCSXH cho vay.

           - Được bên tuyển dụng chính thức tiếp nhận đi lao động có thời hạn ở nước ngoài

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
+ Đối với người vay: (.)
* Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD): 01 liên (Bản chính)
* Hợp đồng lao động đã ký giữa người lao động với bên tuyển dụng: 01 liên (Bản chính)
* Bản sao có công chứng hợp đồng cá nhân và xác nhận của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi người lao động đăng ký hợp đồng cá nhân: 01 liên (Bản sao)
- Đối với Tổ TK&VV: (.)
+ Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD): 04 liên (Bản chính)

Số lượng hồ sơ: 02

Ghi chú thành phần hồ sơ:

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ