Thẩm định và quyết định cho vay\Ổn định sản xuất ban đầu\Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước\Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng.

Thông tin chung

Lĩnh vực:Các hoạt động khác của NHPT
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Huế
Nơi tiếp nhận:02 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:Tối đa 17 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Phí, lệ phí:không

Trình tự thực hiện

1. Khách hàng gửi hồ sơ đề nghị vay vốn đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (sau đây gọi tắt là Chi nhánh NHPT).

2. Cán bộ Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ và lập Phiếu giao nhận hồ sơ.

3. Chi nhánh NHPT thẩm tra hồ sơ vay vốn.

4. Có văn bản thông báo chấp thuận hoặc từ chối (nêu rõ lý do) gửi Khách hàng.

5. Nếu chấp thuận: có văn bản Thông báo cho vay gửi Khách hàng.

Cách thức thực hiện:

1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT

2. Qua hệ thống bưu chính.

Yêu cầu thêm

1. Chủ đầu tư, doanh nghiệp đang có quan hệ tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

2.  Khách hàng có uy tín trong quan hệ tín dụng với NHPT và các tổ chức tín dụng khác; có tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và lãi vốn vay thí điểm cho NHPT.

3.  Dự án/phương án sản xuất kinh doanh phải được NHPT thẩm định, có hiệu quả kinh tế và đảm bảo khả năng trả nợ vay cho NHPT đầy đủ, đúng hạn.

4.  Khách hàng phải mở tài khoản thanh toán và sử dụng dịch vụ thanh toán tại NHPT; đồng thời cam kết chuyển toàn bộ doanh thu của Khách hàng liên quan đến dự án/phương án sản xuất kinh doanh được NHPT cho vay về tài khoản này.

 

 

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực) (Bản sao)
Điều lệ doanh nghiệp - bản sao y của Khách hàng. (Bản sao)
Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã thay đổi) - sao y bản chính của Khách hàng. (Bản sao)
Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - sao y bản chính của Khách hàng. (Bản sao)
Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ doanh nghiệp - bản chính. (Bản chính)
Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất (đã được kiểm toán - nếu có). (Bản chính hoặc bản sao)
Báo cáo nhanh tình hình tài chính quý gần nhất (Mẫu số 05). (Theo mẫu)
Báo cáo về tình hình quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng (Mẫu số 06). (Theo mẫu)
Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án sản xuất kinh doanh (Mẫu 02, 03 hoặc 04); (Theo mẫu)
Phương án trả nợ vốn vay; (Bản chính)
Kế hoạch vay vốn ngắn hạn các tổ chức tín dụng khác (Bản chính hoặc bản sao)
Các hợp đồng kinh tế về cung ứng hàng hóa, dịch vụ,… (nếu có); (Bản sao)
Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án từ khi đưa vào hoạt động (Bản chính)

Số lượng hồ sơ: 01

Ghi chú thành phần hồ sơ:

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ