Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

Thông tin chung

Lĩnh vực:TTHC liên thông lĩnh vực Người có công
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Cơ quan phối hợp thực hiện:Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Nơi tiếp nhận:Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND thành phố, thị xã, huyện. (Điện thoại: 0234.3897.129)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:Không quy định (- 01 ngày làm việc tại UBND cấp xã; - 03 ngày làm việc tại Phòng Lao động, TBXH; - Không quy định tại Sở Lao động, TBXH.)
Phí, lệ phí:

Không

Trình tự thực hiện

* Đối với các cơ quan nơi thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ cư trú:

- Bước 1: Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ làm đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ và gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

Trường hợp người di chuyển hài cốt liệt sĩ không phải là thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ thì phải có thêm giấy ủy quyền của thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ.

- Bước 2: Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ.

- Bước 3: Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn di chuyển hài cốt liệt sĩ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 03-GGT).

Trường hợp giấy tờ nộp không hợp lệ thì trong thời gian 03 ngày làm việc phải gửi văn bản trả lời nêu rõ lý do kèm toàn bộ giấy tờ đã nộp cho người đứng đơn để hoàn thiện theo quy định.

* Đối với các cơ quan nơi quản lý mộ liệt sĩ:

- Bước 1: Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ nộp hồ sơ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, ra văn bản giải quyết việc di chuyển hài cốt liệt sĩ.

- Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

+ Phối hợp với Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã (trường hợp không có Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ) lập biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ (mẫu số 13-MLS);

+ Lưu giấy đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ, biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ;

+ Lập Phiếu báo di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 14-MLS) để gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ và nơi an táng hài cốt liệt sĩ (đối với trường hợp hài cốt liệt sĩ sau di chuyển không an táng tại địa phương đang quản lý hồ sơ gốc) kèm theo biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ.

+ Kiểm tra thủ tục, căn cứ giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sĩ và văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết di chuyển hài cốt liệt sĩ thực hiện chi hỗ trợ theo quy định cho thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ các giấy tờ hợp lệ.

* Đối với các cơ quan nơi đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ:

- Bước 1:  Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

+ Tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ;

+ Xác nhận việc an táng mộ liệt sĩ do gia đình quản lý theo nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ (mẫu số 15-MLS).

- Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm lưu Phiếu báo di chuyển hài cốt liệt sĩ do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý mộ chuyển đến trong hồ sơ quản lý mộ liệt sĩ.

- Bước 3: Phòng LĐTBXH nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ căn cứ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc an táng mộ liệt sĩ tại nghĩa trang dòng họ do gia đình quản lý thực hiện chi hỗ trợ theo quy định cho thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các giấy tờ hợp lệ.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Địa chỉ: Số 18 Nguyễn Sinh Sắc, TP Huế

Điện thoại: 0234.3897129

Đối với các thủ tục hành chính có triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đề nghị đăng ký tại một trong hai địa chỉ sau:

Cổng Dịch vụ công của tỉnh: https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn

Trang thông tin điện tử của Sở: https://sldtbxh.thuathienhue.gov.vn

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú ()Tải về
Bản sao Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ hoặc Bằng “Tổ quốc ghi công” ()
Một trong các giấy tờ sau: Giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Giấy xác nhận mộ liệt sĩ của cơ quan quản lý nghĩa trang liệt sĩ nơi an táng mộ liệt sĩ ()
Giấy ủy quyền của thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ (Trường hợp người di chuyển hài cốt liệt sĩ không phải là thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ) ()Tải về

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 09/04/2013
Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 16/07/2012
Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính ban hành ngày 03/06/2014

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ