Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

Thông tin chung

Lĩnh vực:Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Nơi tiếp nhận:Trung tâm hành chính công huyện
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.)
Phí, lệ phí:

Trình tự thực hiện

- Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lện, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý ít nhất 15 (mười năm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ, trường hợp hồ sơ đầy đủ thì trao Giấy biên nhận cho người nộp và chuyển hồ sơ về cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện giải quyết.

- Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc và cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

Cách thức thực hiện:

Hộ kinh doanh trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh.

 

Yêu cầu thêm

ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh ()Tải về

Số lượng hồ sơ: 1

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/09/2015
Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 22/08/2017
Thông tư số Số: 02/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 08/01/2019
Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 01/12/2015
Thông tư số 250/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 11/11/2016

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ