Thủ tục đề nghị hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn

Thông tin chung

Lĩnh vực:Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:Không quy định
Phí, lệ phí:

Không

Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận mạng lưới tư vấn viên trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ để lựa chọn tư vấn viên hoặc tổ chức tư vấn và dịch vụ tư vấn phù hợp nhu cầu của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn tại đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

Cách thức thực hiện:

Gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn theo hướng dẫn của đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc UBND cấp tỉnh.

 

Yêu cầu thêm

Không có

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP ()Tải về
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ()
Biên bản thỏa thuận dịch vụ tư vấn giữa doanh nghiệp và tư vấn viên hoặc tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên ()

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 11/03/2018
Luật số 04/2017/QH1 của Quốc hội ban hành ngày 12/06/2017
Thông tư số 06/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 29/03/2019

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ