Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

Thông tin chung

Lĩnh vực:Giáo dục Đào tạo
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Cơ quan phối hợp thực hiện:Phòng giáo dục và đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Trung tâm giáo dục thường xuyên nơi Đối tượng học bổ túc xin chuyển đến.
Nơi tiếp nhận:Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND thành phố, thị xã, huyện.
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:2 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
Phí, lệ phí:

Không

Trình tự thực hiện

a) Đối tượng học bổ túc trung học cơ sở muốn chuyển trường cần có đơn xin chuyển trường.

b) Được phép chuyển trường khi nơi xin chuyển đến đồng ý tiếp nhận.

Cách thức thực hiện:

Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm giáo dục thường xuyên

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Đơn xin chuyển trường và được phép chuyển trường khi nơi xin chuyển đến đồng ý tiếp nhận. ()
Học bạ ()
Giấy khai sinh (bản sao). ()
Hộ khẩu (bản sao) hoặc giấy chứng nhận chỗ ở hiện tại. ()
Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú. ()

Số lượng hồ sơ: 1

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư số 17/2003/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/04/2003

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ