Hỗ trợ nguồn nhân lực

Thông tin chung

Lĩnh vực:Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3822538)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:07 ngày làm việc
Phí, lệ phí:

Không

Trình tự thực hiện

- Nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ và tiến hành thẩm định hồ sơ.

- Thông báo cho doanh nghiệp chính sách và kế hoạch hỗ trợ trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Tổng hợp nhu cầu trên cơ sở đề nghị của các doanh nghiệp để tổ chức các khóa đào tạo theo quy định. Định kỳ hàng quý báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, kết quả thực hiện.

 

Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Yêu cầu thêm

 - Doanh nghiệp nhỏ và vừa tuyển dụng lao động (từ cấp phó, trưởng bộ phận trở lên) là người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế (có hợp đồng lao động, đã làm việc trong doanh nghiệp tối thiểu 06 tháng liên tục và tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo quy định) được hỗ trợ chi phí tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực kinh doanh, quản trị doanh nghiệp.

- Thời gian hỗ trợ: 05 năm kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu

 

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
- Đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu). ()Tải về
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. ()
- Hợp đồng lao động ()
Giấy tờ xác nhận tham gia đóng bảo hiểm của các lao động được hỗ trợ ()

Số lượng hồ sơ:

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 28/06/2018
Luật số 04/2017/QH1 của Quốc hội ban hành ngày 12/06/2017

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ