Khám giám định đối với trường hợp Người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác.

Thông tin chung

Lĩnh vực:Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Hội đồng Giám định Y khoa Cấp tỉnh
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3823012)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Phí, lệ phí:

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

Trình tự thực hiện

Bước 1. Người khuyết tật có đơn gửi Chủ tịch Hội đồng Xác định mức độ khuyết tật xã

Bước 2. Chủ tịch Hội đồng Xác định mức độ khuyết tật hoàn chỉnh 01 bộ hồ sơ theo đúng quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 5 Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH và chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội của huyện trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Bước 3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ tra hồ sơ khám giám định do Hội đồng Xác định mức độ khuyết tật chuyển đến:

- Hồ sơ đã hoàn chỉnh theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH thì cấp cho người nộp hồ sơ Phiếu Tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXHTrong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chuyển hồ sơ khám giám định đến Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản gửi Chủ tịch Hội đồng Xác định mức độ khuyết tật hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 4. Căn cứ hồ sơ do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển đến, Hội đồng Giám định y khoa cơ quan thường trực Hội đồng GĐYK tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thực hiện việc lập hồ sơ khám giám định y khoa.

Bước 5. Trong thời gian 30 ngày làm việc, Hội đồng Giám định y khoa có trách nhiệm tổ chức khám giám định và kết luận dạng tật và mức độ khuyết tật.

Bước 6. Trả Biên bản khám giám định mức độ khuyết tật cho đối tượng.

Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại HĐ GĐYK tỉnh 52 Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế hoặc qua đường bưu điện.

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
- Bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác thể hiện qua biên bản, giấy kiến nghị, ảnh chụp, băng ghi âm hoặc các hình thức thể hiện khác. ()
- Giấy Giới thiệu của UBND xã nơi đối tượng cư trú đề nghị khám giám định khuyết tật, trong giấy giới thiệu ghi rõ đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng Xác định mức độ khuyết tật, có dán ảnh của đối tượng và đóng dấu giáp lai của UBND xã nơi đối tượng đang cư trú. ()
- Bản sao Biên bản họp của Hội đồng Xác định mức độ khuyết tật. ()
- Bản sao các giấy tờ khám bệnh, chữa bệnh, tật: Giấy ra viện, giấy phẫu thuật và các giấy tờ liên quan khác (nếu có). ()
- Biên bản xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng Giám định y khoa lần gần nhất (nếu có). ()
- Giấy kiến nghị của người khuyết tật về kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật. ()

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Luật số 51/2010/QH12 của Quốc hội ban hành ngày 17/06/2010
Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10/04/2012
Nghị định số 63/2012/NĐ-CP của Bộ Y tế ban hành ngày 31/08/2012
Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 28/12/2012
Thông tư số 243/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 11/11/2016
Nghị định số 186/2007/NĐ-CP của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 25/12/2007

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ