CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC
THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA CÔNG AN TỈNH

(Tổng số: 50 thủ tục)
LĨNH VỰC QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH CÓ 29 THỦ TỤC
STT  Tên thủ tục
Ngày thụ lý
Mức độ
1.
08
1
2.
08
1
3.
08
1
4.
12
1
5.
Giải quyết ngay trong ngày làm việc
1
6.
03
1
7.
40
1
8.
15
1
9.
03
1
10.
05
1
11.
03
1
12.
90
1
13.
6 tháng
1
14.
15
1
15.
15
1
16.
01
1
17.
10
1
18.
13
1
19.
Giải quyết ngay trong ngày
1
20.
01
1
21.
01
1
22.
Giair quyết ngay trong ngày
1
23.
Gỉai quyết ngay trong ngày
1
24.
02
1
25.
90
1
26.
05
1
27.
ngay sau khi hoàn thành kiểm tra thi công về phòng cháy chữa cháy
1
28.
07
1
29.
Giải quyết trong ngày
1
LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY CÓ 1 THỦ TỤC
STT  Tên thủ tục
Ngày thụ lý
Mức độ
1.
Giải quyết trong ngày nếu nhận đủ hồ sơ theo quy định.
1
LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ CÓ 2 THỦ TỤC
STT  Tên thủ tục
Ngày thụ lý
Mức độ
1.
Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
1
2.
Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
1
LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN CÓ 4 THỦ TỤC
STT  Tên thủ tục
Ngày thụ lý
Mức độ
1.
Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
1
2.
Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
1
3.
Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
1
4.
Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
1
LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CON DẤU CÓ 2 THỦ TỤC
STT  Tên thủ tục
Ngày thụ lý
Mức độ
1.
Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
1
2.
Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
1
LĨNH VỰC CẤP, QUẢN LÝ CHỨNG MINH NHÂN DÂN CÓ 2 THỦ TỤC
STT  Tên thủ tục
Ngày thụ lý
Mức độ
1.
Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
1
2.
Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
1
LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH CÓ 3 THỦ TỤC
STT  Tên thủ tục
Ngày thụ lý
Mức độ
1.
Chưa quy định rõ cụ thể thời gian
1
2.
Chưa có quy định cụ thể về thời gian giải quyết
1
3.
Không quy định rõ thời gian cụ thể.
1
LĨNH VỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CÓ 4 THỦ TỤC
STT  Tên thủ tục
Ngày thụ lý
Mức độ
1.
- Trong thời gian 03 tháng kể từ khi tiếp nhận hồ sơ của người dự tuyển, Hội đồng tuyển chọn phải hoàn thiện các thủ tục để trình lãnh đạo có thẩm quyền quyết định tuyển, tạm tuyển hoặc trả lời cho người dự tuyển về lý do không được tuyển chọn. - Trong thời hạn chậm nhất 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả tuyển chọn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định tạm tuyển hoặc tuyển dụng.
1
2.
Không có quy định rõ thời gian.
1
3.
Theo thông báo tuyển lao động hợp đồng của Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế
1
4.
Theo thời hạn chung về tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các trường Công an nhân dân hàng năm
1
LĨNH VỰC BẢO HIỂM Y TẾ CÓ 1 THỦ TỤC
STT  Tên thủ tục
Ngày thụ lý
Mức độ
1.
Chưa có quy định cụ thể về thời gian giải quyết
1
LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CÓ 2 THỦ TỤC
STT  Tên thủ tục
Ngày thụ lý
Mức độ
1.
- Lần đầu: không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý; nếu vụ việc phức tạp thì không quá 45 ngày; đối với vùng sâu, vùng xa không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý; nếu vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày. - Lần hai: không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý; nếu vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày; đối với vùng sâu, vùng xa không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý; nếu vụ việc phức tạp thì không quá 70 ngày.
1
2.
Thời hạn giải quyết tố cáo: không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý; nếu vụ việc phức tạp thì không quá 90 ngày
1
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
   UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
   Sở Công thương
   Sở Giáo dục và Đào tạo
   Sở Giao thông Vận tải
   Sở Kế hoạch và Đầu tư
   Sở Khoa học và Công nghệ
   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
   Sở Ngoại vụ
   Sở Nội vụ
   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
   Sở Tài chính
   Sở Tài nguyên và Môi trường
   Sở Thông tin và Truyền thông
   Sở Tư pháp
   Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
   Sở Xây dựng
   Sở Y tế
   Thanh tra tỉnh
   Ban Dân tộc
   Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
   Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh
CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN
   Công an tỉnh
   Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Huế
   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Huế
   Cục Thuế tỉnh
   Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh
   Bảo hiểm Xã hội tỉnh
   Cục Hải quan tỉnh
   Kho bạc Nhà nước tỉnh
   Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
   Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh
BỘ DANH MỤC TTHC CHUNG CỦA CẤP HUYỆN
   Tư pháp
   Kinh tế - Hợp tác xã
   Đất đai
   Xây dựng
   Công Thương
   Tài chính Kế hoạch
   Nông nghiệp
   Lao động Thương binh - Xã hội
   Giáo dục Đào tạo
   Văn hoá
   Y tế
   Hội, tổ chức phi chính phủ
   Thi đua - Khen thưởng
   Tôn giáo
   Tiếp dân
   Gia đình
   Viễn thông và Internet
BỘ DANH MỤC TTHC CHUNG CỦA CẤP XÃ
   Hành chính Tư pháp
   Tôn giáo
   Thi đua - Khen thưởng
   Công an
   Dân quân tự vệ
   Xây dựng
   Kinh tế tập thể - Hợp tác xã
   Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
   Công thương
   Văn hóa - Thể thao
   Giáo dục và Đào tạo
   Lao đông, Thương binh và Xã hội
   Khiếu nại, tố cáo
   Đất đai
THÔNG TIN TRUY CẬP
2416756 Lượt đã truy cập
3 Đang truy cập