Thủ tục Đăng ký Kinh doanh Hợp tác xã (HTX)
 Trình tự thực hiện:

1. Đối với  Hợp tác xã:

- Bước 1: Hợp tác xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định.

- Bước 2: Người đại diện HTX đến nộp hồ sơ  tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện /thành phố

- Bước 3: Sau 15 ngày làm việc kể tư ngày nộp hồ sơ, người đại diện HTX đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện /thành phố

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: HTX hoặc người đại diện HTX nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn HTX bổ sung thêm.

                Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận viết giấy hẹn.

HTX có thể gửi hồ sơ qua email, nhưng phải nộp bản chính thức khi đến nhận Giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho HTX  trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

 Thời gian nộp hồ sơ:

               Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7.

               Sáng: từ 7h30 đến 11h

               Chiều: từ 14h đến 16h30

               Thời gian trả kết quả:

               Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7.   

               Sáng: từ 7h30 đến 11h

               Chiều: từ 14h đến 16h30
Xem góp ý
 Thành phần hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đăng ký kinh doanh HTX (theo mẫu quy định).

2. Điều lệ hợp tác xã

3.Số lượng xã viên, danh sách Ban Quản trị, Ban kiểm soát HTX hoặc dang sách HTX thành viên, Hội đồng quản trị đối với liên hiệp HTX.

4.Biên bản đã thông qua tại hội nghị thành lập HTX.

5. Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ nói trên phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề.

6. Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ nói trên phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)
.
Xem góp ý
 Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Xem góp ý
 Phí, lệ phí: - Lệ phí đăng ký kinh doanh hợp tác xã: 100.000 đồng/ 1 giấy. Xem góp ý
 Yêu cầu điều kiện:

- Tên HTX phù hợp với quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh HTX.

- Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm.

- Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.
Xem góp ý
 Biểu mẫu: - Đơn đăng ký kinh doanh HTX Xem góp ý
[  Các thủ tục khác]
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
   Góp ý thủ tục hành chính
   Công văn 317-CCTTHC
   Biểu mẫu 3
   Hướng dẫn điền biểu mẫu 3
   Biểu mẫu 3a
   Hướng dẫn điền biểu mẫu 3a
   Biểu mẫu 3b
   Hướng dẫn điền biểu mẫu 3b
THÔNG TIN TRUY CẬP
2482730 Lượt đã truy cập
3 Đang truy cập