Thủ tục Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
 Trình tự thực hiện:

1. Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định.

- Bước 2: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp hồ sơ  tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện /thành phố

- Bước 3: Sau 05 (năm) ngày làm việc kể tư ngày nộp hồ sơ, cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện /thành phố

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.

                Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

                Thời gian nộp hồ sơ:

               Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7.

               Sáng: từ 7h30 đến 11h

               Chiều: từ 14h đến 16h30

               Thời gian trả kết quả:

               Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7.   

               Sáng: từ 7h30 đến 11h

               Chiều: từ 14h đến 16h30
Xem góp ý
 Thành phần hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (theo mẫu quy định).

2. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình.

3. Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ nói trên phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.

4. Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ nói trên phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)
.
Xem góp ý
 Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Xem góp ý
 Phí, lệ phí:

-Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh. Mức thu lệ phí: 30.000 đồng/ 1 giấy.

Xem góp ý
 Yêu cầu điều kiện:

- Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ không thuộc diện có thu nhập thấp, không thuộc trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện.

- Hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên không quá mười lao động.

- Cá nhân làm chủ hộ kinh doanh là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

- Cá nhân, hộ gia đình chỉ được đăng ký kinh doanh một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc.

- Ngành, nghề dự định kinh doanh của hộ kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh.

- Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 42 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh.

- Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.
Xem góp ý
 Biểu mẫu:

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

Xem góp ý
[  Các thủ tục khác]
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
   Góp ý thủ tục hành chính
   Công văn 317-CCTTHC
   Biểu mẫu 3
   Hướng dẫn điền biểu mẫu 3
   Biểu mẫu 3a
   Hướng dẫn điền biểu mẫu 3a
   Biểu mẫu 3b
   Hướng dẫn điền biểu mẫu 3b
THÔNG TIN TRUY CẬP
2726429 Lượt đã truy cập
1 Đang truy cập