Thủ tục Cấp phép dạy thêm, học thêm
 Nơi tiếp nhận hồ sơ:
 Tên đơn vị:  Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế.
 Địa chỉ:  
 Thời gian tiếp nhận:  Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 10h30, Chiều: từ 14h đến 16h00)
 Trình tự thực hiện:

1. Đối với tổ chức, cá nhân:

Bước 1: Tổ chức, Cá nhân, giáo viên đang dạy tại các trường, cơ sở giáo dục muốn dạy thêm học thêm thì hoàn thiện hồ sơ theo định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bước 3: Nhận kết quả

2. Đối với cơ quan thụ lý Thủ tục hành chính

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và ghi phiếu hẹn trả.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Cán bộ 1 của có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể một lần cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ để nộp lại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ ngày lễ, tết và chủ nhật)

Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30

Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ.

Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn thụ lý

Bước 3: Sau khi đã thẩm định Sở Giáo dục Đào tạo gửi hồ sơ lên Ban giám đốc xem xét, quyết định.

Bước 4: Trả kết quả hồ sơ

Thời gian trả kết quả:

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ ngày lễ, tết và chủ nhật)

Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30

Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ.

 Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế.
 Thành phần hồ sơ:
 1. Trường hợp cơ sở và cá nhân ngoài xã hội: - Đơn đề nghị cấp phép dạy thêm (có xác nhận của địa phương nơi cơ sở và cá nhân tổ chức giảng dạy) (Bản chính)
 
 2. Trường hợp cơ sở và cá nhân ngoài xã hội: - Đơn đề nghị cấp phép dạy thêm (có xác nhận của địa phương nơi cơ sở và cá nhân tổ chức giảng dạy) (Theo mẫu)
 3. Trường hợp cá nhân là giáo viên các Trường trung học trực thuộc thì thực hiện theo Công văn số 1885/SGD&ĐT-GDCN-TX ngày 29/9/2007 về việc kiểm tra điều kiện dạy thêm học thêm. (Bản chính)
 
 4. Đơn xin cấp phép dạy thêm(có ý kiến của hiệu trưởng (Bản chính)
 
 5. Đơn xin cấp phép dạy thêm(có ý kiến của hiệu trưởng (Theo mẫu)
 Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ
 Thời hạn giải quyết:  04 ngày (ngày đối với giáo viên trực thuộc; 10 ngày đối với giáo viên không trực thuộc, trong đơn phải có xác nhận của UBND cấp xã.)
 Phí, lệ phí:  không
 Yêu cầu điều kiện:

- Đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT

 

-  Đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điểm 2, mục II Công văn 1162/SGD&ĐT-GDCN-TX ngày 29/6/2007

 Căn cứ pháp lý:

- Quyết định 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/1/2007 ban hành Quy định về dạy thêm học thêm;

- Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 18/4/2000;

- Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 13/6/2007 ban hành Quy định về dạy thêm học thêm;

- Công văn số 1162/SGD&ĐT-GDCN-TX ngày 29/6/2007 của Sở GD&ĐT về một số hướng dẫn dạy thêm học thêm  Công văn số 2721/SGD&ĐT-GDCN-TX ngày 18/12/2008 ĐT về hướng dẫn dạy thêm học thêm ;

- Công văn số 1885/SGD&ĐT-GDCN-TX ngày 29/9/2007 của Sở GD&ĐT về việc kiểm tra điều kiện dạy thêm học thêm.
[  Các thủ tục khác]
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
   UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
   Sở Công thương
   Sở Giáo dục và Đào tạo
   Sở Giao thông Vận tải
   Sở Kế hoạch và Đầu tư
   Sở Khoa học và Công nghệ
   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
   Sở Ngoại vụ
   Sở Nội vụ
   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
   Sở Tài chính
   Sở Tài nguyên và Môi trường
   Sở Thông tin và Truyền thông
   Sở Tư pháp
   Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
   Sở Xây dựng
   Sở Y tế
   Thanh tra tỉnh
   Ban Dân tộc
   Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
   Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh
CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN
   Công an
   Ngân hàng Phát triển Việt Nam
   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
   Cục Thuế
   Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh
   Bảo hiểm Xã hội tỉnh
   Cục Hải quan tỉnh
   Kho bạc Nhà nước tỉnh
BỘ DANH MỤC TTHC CHUNG CỦA CẤP HUYỆN
   Tư pháp
   Kinh tế - Hợp tác xã
   Đất đai
   Xây dựng
   Công Thương
   Tài chính Kế hoạch
   Nông nghiệp
   Lao động Thương binh - Xã hội
   Giáo dục Đào tạo
   Văn hoá
   Y tế
   Hội, tổ chức phi chính phủ
   Thi đua - Khen thưởng
   Tôn giáo
   Tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo
   Gia đình
   Viễn thông và Internet
BỘ DANH MỤC TTHC CHUNG CỦA CẤP XÃ
   Hành chính Tư pháp
   Tôn giáo
   Thi đua - Khen thưởng
   Công an
   Dân quân tự vệ
   Xây dựng
   Kinh tế tập thể - Hợp tác xã
   Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
   Công thương
   Văn hóa - Thể thao
   Giáo dục và Đào tạo
   Lao đông, Thương binh và Xã hội
   Khiếu nại, tố cáo
   Đất đai
THÔNG TIN TRUY CẬP
2573378 Lượt đã truy cập
2 Đang truy cập