Thủ tục Đăng ký lại nội qui lao động
 Nơi tiếp nhận hồ sơ:
 Tên đơn vị:  Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
 Địa chỉ:  
 Thời gian tiếp nhận:  Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30)
 Trình tự thực hiện:

1. Đối với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động:

Bước 1. Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn theo quy đinh, trong đó có việc thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt và chứng thực các giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cung cấp;

Bước 2. Đại diện theo pháp luật lao động của doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động- Thương binh và Xã hội;

Bước 3. Sau 4 ngày làm việc, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động- Thương binh và Xã hội;

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1. Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tơ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, đồng thời trả lại hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận trao cho người nộp;

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ ngày lễ, tết và chủ nhật)

Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30

Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ.

Bước 2. Chuyển phòng chuyên môn thụ lý

Bước 3. Sau 4 ngày làm việc cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao kết quả giải quyết hồ sơ cho đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động, đồng thời thu hồi giấy biên nhận;

Thời gian trả kết quả:

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ ngày lễ, tết và chủ nhật)

Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30

    Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ.
 Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại phòng một cửa Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
 Thành phần hồ sơ:
 1. Công văn đăng ký lại nội qui lao động của doanh nghiệp (Theo mẫu)
 2. Quyết định của giám đốc doanh nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nội qui lao động đã được ban hành (Theo mẫu)
 3. Các văn bản qui định của đơn vị có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất ( Nếu có). (Bản chính)
 
 Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ
 Thời hạn giải quyết:  03 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
 Phí, lệ phí:  Không
 Yêu cầu điều kiện: Không
 Căn cứ pháp lý:

- Bộ Luật lao động ngày 23/6/1994,Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 2 tháng 4 năm 2002;

- Nghị định số 41/CP ngày 6/7/1995  của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

- Nghị định 33/2003/NĐ-CP ngày 2/4/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung  một số điều của Nghị định 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về kỷ luất lao động, trách nhiệm vật chất;

-  Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hứớng dẫn thi hành Nghị định 41/CP ngày 6/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vất chất đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 33/NĐ-CP ngày 2/4/2003 của Chính phủ;

- Quyết định 1245 ngày 26 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành qui định tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa tại Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

[  Các thủ tục khác]
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
   UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
   Sở Công thương
   Sở Giáo dục và Đào tạo
   Sở Giao thông Vận tải
   Sở Kế hoạch và Đầu tư
   Sở Khoa học và Công nghệ
   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
   Sở Ngoại vụ
   Sở Nội vụ
   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
   Sở Tài chính
   Sở Tài nguyên và Môi trường
   Sở Thông tin và Truyền thông
   Sở Tư pháp
   Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
   Sở Xây dựng
   Sở Y tế
   Thanh tra tỉnh
   Ban Dân tộc
   Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
   Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh
CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN
   Công an tỉnh
   Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Huế
   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Huế
   Cục Thuế tỉnh
   Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh
   Bảo hiểm Xã hội tỉnh
   Cục Hải quan tỉnh
   Kho bạc Nhà nước tỉnh
   Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
   Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh
BỘ DANH MỤC TTHC CHUNG CỦA CẤP HUYỆN
   Tư pháp
   Kinh tế - Hợp tác xã
   Tài nguyên Môi trường
   Xây dựng
   Công Thương
   Tài chính Kế hoạch
   Nông nghiệp
   Lao động Thương binh - Xã hội
   Giáo dục Đào tạo
   Văn hoá
   Y tế
   Hội, tổ chức phi chính phủ
   Thi đua - Khen thưởng
   Tôn giáo
   Tiếp dân
   Gia đình
BỘ DANH MỤC TTHC CHUNG CỦA CẤP XÃ
   Hành chính Tư pháp
   Tôn giáo
   Thi đua - Khen thưởng
   Công an
   Dân quân tự vệ
   Xây dựng
   Kinh tế tập thể - Hợp tác xã
   Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
   Công thương
   Văn hóa - Thể thao
   Giáo dục và Đào tạo
   Lao đông, Thương binh và Xã hội
   Khiếu nại, tố cáo
THÔNG TIN TRUY CẬP
1949928 Lượt đã truy cập
1 Đang truy cập