Thủ tục Đăng ký lại nội qui lao động
 Nơi tiếp nhận hồ sơ:
 Tên đơn vị:  Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
 Địa chỉ:  
 Thời gian tiếp nhận:  Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ và Tết) Sáng: Từ 7h30 đến 11h Chiều: Từ 14h đến 16h30
 Trình tự thực hiện:

Bước 1: Căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh, đơn vị xây dựng lại nội quy lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Bước 2: Đơn vị lấy ý kiến tham khảo của Ban chấp hành công đoàn lâm thời trong đơn vị trước khi ký quyết định ban hành.

Bước 3: Thủ trưởng đơn vị ký Quyết định ban hành nội quy lao động và thông báo công khai trong đơn vị. Sau 5 ngày kể từ ngày ký Quyết định, đơn vị phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động về Sở Lao động thương binh và xã hội.

Bước 4: Sở Lao động- TB&XH tiếp nhận hồ sơ, thẩm định trình Giám đốc Sở ký ra Thông báo về việc đăng ký đơn giá tiền lương của doanh nghiệp.

Bước 5: Gửi thông báo tới doanh nghiệp có liên quan.
 Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Sở Lao động- TB&XH.

Địa chỉ: 18 Nguyễn Sinh Sắc- thành phố Huế
 Thành phần hồ sơ:
 1. Công văn đăng ký lại nội qui lao động của doanh nghiệp (Theo mẫu bản chính) (Theo mẫu)
 2. Quyết định của giám đốc doanh nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nội qui lao động đã được ban hành – Theo mẫu (bản chính) (Theo mẫu)
 3. Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. (Bản chính)
 
 4. Bản nội quy lao động của doanh nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số diều – nội dung theo điều. (Bản chính)
 
 5. Các văn bản qui định của đơn vị có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất ( Nếu có). (Bản chính)
 
 Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ
 Thời hạn giải quyết:  05 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
 Phí, lệ phí:  Không
 Yêu cầu điều kiện: Không
 Căn cứ pháp lý:

- Bộ Luật lao động ngày 18/06/2012;

- Nghị định số 41/ CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

- Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995.

- Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ.
[  Các thủ tục khác]
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
   UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
   Sở Công thương
   Sở Giáo dục và Đào tạo
   Sở Giao thông Vận tải
   Sở Kế hoạch và Đầu tư
   Sở Khoa học và Công nghệ
   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
   Sở Ngoại vụ
   Sở Nội vụ
   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
   Sở Tài chính
   Sở Tài nguyên và Môi trường
   Sở Thông tin và Truyền thông
   Sở Tư pháp
   Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
   Sở Xây dựng
   Sở Y tế
   Thanh tra tỉnh
   Ban Dân tộc
   Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
   Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh
CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN
   Công an
   Ngân hàng Phát triển Việt Nam
   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
   Cục Thuế
   Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh
   Bảo hiểm Xã hội tỉnh
   Cục Hải quan tỉnh
   Kho bạc Nhà nước tỉnh
BỘ DANH MỤC TTHC CHUNG CỦA CẤP HUYỆN
   Tư pháp
   Kinh tế - Hợp tác xã
   Đất đai
   Xây dựng
   Công Thương
   Tài chính Kế hoạch
   Nông nghiệp
   Lao động Thương binh - Xã hội
   Giáo dục Đào tạo
   Văn hoá
   Y tế
   Hội, tổ chức phi chính phủ
   Thi đua - Khen thưởng
   Tôn giáo
   Tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo
   Gia đình
   Viễn thông và Internet
BỘ DANH MỤC TTHC CHUNG CỦA CẤP XÃ
   Hành chính Tư pháp
   Tôn giáo
   Thi đua - Khen thưởng
   Công an
   Dân quân tự vệ
   Xây dựng
   Kinh tế tập thể - Hợp tác xã
   Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
   Công thương
   Văn hóa - Thể thao
   Giáo dục và Đào tạo
   Lao đông, Thương binh và Xã hội
   Khiếu nại, tố cáo
   Đất đai
THÔNG TIN TRUY CẬP
2571272 Lượt đã truy cập
2 Đang truy cập