Thủ tục Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
 Nơi tiếp nhận hồ sơ:
 Tên đơn vị:  Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả tại Sở VH, TT & DL
 Địa chỉ:  
 Thời gian tiếp nhận:  Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30)
 Trình tự thực hiện:

1. Đối với cá nhân:

- Bước 1: Cá nhân gửi hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế.

- Bước 2: Cá nhân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của  Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

- Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ.

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao giấy phép cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn.  

 Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế
 Thành phần hồ sơ:
 1. Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; (Bản chính)
 2. Biểu điểm thẩm định cơ sở ăn uống đạt chuẩn do đơn vị tự chấm; (Bản sao)
 
 3. Danh sách nhân sự làm việc tại cơ sở ăn uống (theo mẫu); (Bản sao)
 
 4. Danh sách nhân sự làm việc tại cơ sở ăn uống (Bản sao)
 
 5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao)
 
 6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (Bản sao)
 
 7. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh chuyên ngành (nếu có) (bản sao chứng thực). (Bản sao)
 
 Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ
 Thời hạn giải quyết:  15 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
 Phí, lệ phí:  500.000 đồng
 Yêu cầu điều kiện:

- Đăng ký kinh doanh và thực hiện các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật;

- Đảm bảo tiêu chuẩn quy định.

+ Vị trí dễ tiếp cận, có quầy bar

+ Đủ điều kiện phục vụ tối thiểu năm mươi khách; có trang thiết bị phù hợp đối với từng loại món ăn, đồ uống; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

+ Có thực đơn, đơn giá và bán đúng giá ghi trong thực đơn.

+ Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;

+ Bếp thông thoáng, có trang thiết bị chất lượng tốt để bảo quản và chế biến thực phẩm;

+ Nhân viên phục vụ mặc đồng  phục phù hợp với từng vị trí công việc, đeo phù hiệu trên áo;

+ Có phòng vệ sinh riêng cho khách;

+ Thực hiện niêm yết giá và chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng.

- Bố trí nơi gửi phương tiện giao thông của khách.

* Lưu ý: Doanh nghiệp phải làm thủ tục cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (thủ tục cấp lại như cấp biển hiệu lần đầu) trong các trường hợp sau:

- Khi có thay đổi về quyền sở hữu, địa điểm kinh doanh của cơ sở dịch vụ.

- Theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền hoặc khi có khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ tại cơ sở dịch vụ đã được công nhận bằng văn bản gửi Hội đồng thẩm định dịch vụ du lịch đạt chuẩn.

- Ít nhất 3 tháng trước khi hết thời hạn ghi trong quyết định cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

 Căn cứ pháp lý:

- Luật Du lịch, số 44/2005/QH11, ngày 14/06/2005;

- Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ;

- Thông tư 88/2009/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

- Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

- Thông tư số 47/2010/ TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính.

- Quyết định 2979/2007/QĐ-UBND ngày 28/12/2007 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy chế xét chọn dịch vụ du lịch đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh

[  Các thủ tục khác]
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
   UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
   Sở Công thương
   Sở Giáo dục và Đào tạo
   Sở Giao thông Vận tải
   Sở Kế hoạch và Đầu tư
   Sở Khoa học và Công nghệ
   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
   Sở Ngoại vụ
   Sở Nội vụ
   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
   Sở Tài chính
   Sở Tài nguyên và Môi trường
   Sở Thông tin và Truyền thông
   Sở Tư pháp
   Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
   Sở Xây dựng
   Sở Y tế
   Thanh tra tỉnh
   Ban Dân tộc
   Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
   Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh
CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN
   Công an
   Ngân hàng Phát triển Việt Nam
   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
   Cục Thuế
   Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh
   Bảo hiểm Xã hội tỉnh
   Cục Hải quan tỉnh
   Kho bạc Nhà nước tỉnh
BỘ DANH MỤC TTHC CHUNG CỦA CẤP HUYỆN
   Tư pháp
   Kinh tế - Hợp tác xã
   Đất đai
   Xây dựng
   Công Thương
   Tài chính Kế hoạch
   Nông nghiệp
   Lao động Thương binh - Xã hội
   Giáo dục Đào tạo
   Văn hoá
   Y tế
   Hội, tổ chức phi chính phủ
   Thi đua - Khen thưởng
   Tôn giáo
   Tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo
   Gia đình
   Viễn thông và Internet
BỘ DANH MỤC TTHC CHUNG CỦA CẤP XÃ
   Hành chính Tư pháp
   Tôn giáo
   Thi đua - Khen thưởng
   Công an
   Dân quân tự vệ
   Xây dựng
   Kinh tế tập thể - Hợp tác xã
   Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
   Công thương
   Văn hóa - Thể thao
   Giáo dục và Đào tạo
   Lao đông, Thương binh và Xã hội
   Khiếu nại, tố cáo
   Đất đai
THÔNG TIN TRUY CẬP
2570069 Lượt đã truy cập
7 Đang truy cập