Thủ tục Đăng ký tạm thời phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.
 Nơi tiếp nhận hồ sơ:
 Tên đơn vị:  Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế
 Địa chỉ:  
 Thời gian tiếp nhận:  Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30)
 Trình tự thực hiện:

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2- Chủ các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sau đây phải đến trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nộp hồ sơ đăng ký xe tạm thời:

- Ô tô mới nhập khẩu và sản xuất lắp ráp lưu hành từ kho, cảng nhà máy, đại lý bán xe đến nơi đăng ký hoặc về các đại lý, kho lưu trữ khác.

- Ô tô có phiếu sang tên di chuyển đi địa phương khác.

- Ô tô làm thủ tục xoá sổ để tái xuất về nước hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam.

- Ô tô được phép quá cảnh (trừ xe có Hiệp định ký kết của Nhà nước).

- Ô tô sát xi có buồng lái; ô tô tải không thùng.

- Ô tô sát hạch.

- Xe mang biển số nước ngoài vào Việt Nam du lịch, được cấp có thẩm quyền cho phép.

- Xe mới lắp ráp tại Việt Nam chạy thử nghiệm trên đường giao thông công cộng.

- Xe được phép tạm nhập, tái xuất có thời hạn theo quy định của Chính phủ (trừ xe hoạt động ở khu vực biên giới có cửa khẩu).

- Xe phục vụ Hội nghị, hội chợ, thể dục thể thao, triển lãm theo yêu cầu của Chính phủ hoặc Bộ công an.

- Rơ moóc, sơmi rơ moóc.

- Xe máy kéo.

- Xe ôtô của người nước ngoài đăng ký ở nước ngoài có tay lái bên phải (tay lái nghịch) tham gia giao thông tại Việt Nam theo quy định của Chính phủ.

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì làm thủ tục, thu lệ phí, cấp giấy đăng ký tạm thời, trả giấy đăng ký và hồ sơ gốc cho chủ xe, lưu bản sao hồ sơ gốc

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

* Thời gian tiếp nhận, giải quyết hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế
 Thành phần hồ sơ:
 1. - Giấy khai đăng ký xe. (Bản gốc)
 
 2. - Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của cơ sở sản xuất theo quy định. (Theo mẫu)
 
 3. - Hoá đơn bán hàng hoặc phiếu xuất kho. (Theo mẫu)
 
 4. 2. Xe nhập khẩu; tạm nhập tái xuất có thời hạn, quá cảnh: - Giấy khai đăng ký xe. (Bản gốc)
 
 5. - Tờ khai hàng hoá xuất, nhập khẩu hoặc bản kê khai chi tiết nhập xe. (Bản gốc)
 
 6. 3. Xe phục vụ Hội nghị, hội chợ, thể dục thể thao, xe nước ngoài du lịch vào Việt Nam theo yêu cầu của Chính phủ hoặc Bộ Công an: Chỉ cần đăng ký xe hoặc danh sách chi tiết xe được cấp có thẩm quyền phê duyệt. (Bản gốc)
 
 7. . Đối với xe sang tên di chuyển đi địa phương khác, xe làm thủ tục xoá sổ đăng ký; hồ sơ đăng ký tạm là Phiếu sang tên di chuyển hoặc Giấy chứng nhận xoá sổ đăng ký. Trường hợp xe đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu thì thủ tục đăng ký tạm bao gồm các loại giấy tờ theo quy định tại điểm 3 phần A mục II Thông tư số 06/2009/TT-BCA ngày 11/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Khi đến làm thủ tục đăng ký tạm thời, chủ xe mang toàn bộ hồ sơ gốc và bản phô tô hồ sơ gốc để đối chiếu, không phải mang xe đến kiểm tra nhưng phải cà số máy, số khung dán vào giấy khai đăng ký, cơ quan đăng ký xe lưu lại bản sao hồ sơ gốc. (Theo mẫu)
 
 8. 5. Xe ôtô của người nước ngoài, đăng ký ở nước ngoài có tay lái bên phải (tay lái nghịch) tham gia giao thông tại Việt Nam theo quy định của Chính phủ: - Giấy khai đăng ký xe. - Văn bản của Thủ tướng Chính phủ; văn bản của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ hoặc văn bản của Bộ, ngành được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền. (Theo mẫu)
 
 Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ
 Thời hạn giải quyết:  Giải quyết ngay trong ngày ngày ()
 Phí, lệ phí:  Biểu mức thu theo khu vực I, II, III đối với các loại phương tiện giao thông cơ giới, Ban hành kèm theo Thông tư 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính
 Yêu cầu điều kiện:

Đăng ký xe tạm thời có giá trị là 07 ngày; nếu hết hạn thì được gia hạn một lần không quá 07 ngày.

- Xe được phép tạm nhập: quảng cáo, hội chợ, triển lãm, thể thao hoặc phục vụ các mục đích khác thì thời hạn được cấp theo thời gian ghi trong giấy cho phép tạm nhập.

Xe đăng ký tạm, được phép tham gia giao thông theo thời gian và nơi đi, nơi đến đã được ghi trong Đăng ký tạm.
 Căn cứ pháp lý: Luật Giao thông đường bộ   số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008

1- Thông tư số 06/2009/TT-BCA ngày 11/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

2- Thông tư số 31/2009/TT-BCA ngày 25/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn, trách nhiệm của cán bộ làm nhiệm vụ đăng ký phương tiện và quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

3- Thông tư số 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

4- Thông tư số 115/2004/TT-BTC ngày 03/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
[  Các thủ tục khác]
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
   UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
   Sở Công thương
   Sở Giáo dục và Đào tạo
   Sở Giao thông Vận tải
   Sở Kế hoạch và Đầu tư
   Sở Khoa học và Công nghệ
   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
   Sở Ngoại vụ
   Sở Nội vụ
   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
   Sở Tài chính
   Sở Tài nguyên và Môi trường
   Sở Thông tin và Truyền thông
   Sở Tư pháp
   Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
   Sở Xây dựng
   Sở Y tế
   Thanh tra tỉnh
   Ban Dân tộc
   Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
   Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh
CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN
   Công an
   Ngân hàng Phát triển Việt Nam
   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
   Cục Thuế
   Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh
   Bảo hiểm Xã hội tỉnh
   Cục Hải quan tỉnh
   Kho bạc Nhà nước tỉnh
BỘ DANH MỤC TTHC CHUNG CỦA CẤP HUYỆN
   Tư pháp
   Kinh tế - Hợp tác xã
   Đất đai
   Xây dựng
   Công Thương
   Tài chính Kế hoạch
   Nông nghiệp
   Lao động Thương binh - Xã hội
   Giáo dục Đào tạo
   Văn hoá
   Y tế
   Hội, tổ chức phi chính phủ
   Thi đua - Khen thưởng
   Tôn giáo
   Tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo
   Gia đình
   Viễn thông và Internet
BỘ DANH MỤC TTHC CHUNG CỦA CẤP XÃ
   Hành chính Tư pháp
   Tôn giáo
   Thi đua - Khen thưởng
   Công an
   Dân quân tự vệ
   Xây dựng
   Kinh tế tập thể - Hợp tác xã
   Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
   Công thương
   Văn hóa - Thể thao
   Giáo dục và Đào tạo
   Lao đông, Thương binh và Xã hội
   Khiếu nại, tố cáo
   Đất đai
THÔNG TIN TRUY CẬP
2574645 Lượt đã truy cập
1 Đang truy cập