Thủ tục Cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam sang Lào tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế
 Nơi tiếp nhận hồ sơ:
 Tên đơn vị:  Trực tiếp tại trụ sở Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.
 Địa chỉ:  
 Thời gian tiếp nhận:  Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30)
 Trình tự thực hiện:

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

 

Bước 2- Đến nộp hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy thông hành biên giới tại trụ sở Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh -  Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.  

 

Khi đến nộp hồ sơ phải xuất trình hộ khẩu, chứng minh nhân dân để đối chiếu.

 

 * Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp và yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí. Cán bộ thu lệ phí nhận tiền, viết biên lai thu tiền và giao giấy biên nhận cùng biên lai thu tiền cho người nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).  

Bước 3- Nhận Giấy thông hành biên giới tại trụ sở Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.    

Người nhận giấy thông hành biên giới đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền để đối chiếu. Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả Giấy thông hành biên giới cho người đến nhận kết quả.

* Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.    
 Thành phần hồ sơ:
 1. 1- Đối với cán bộ, công nhân, viên chức xin cấp giấy thông hành biên giới sang Lào để công tác, hồ sơ gồm có: a) Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc cử cán bộ của mình sang Lào công tác. Trong Quyết định ghi rõ họ tên, mục đích, thời gian và tên tỉnh của Lào sang công tác. (Theo mẫu)
 
 2. b) Mỗi người xin cấp "Giấy thông hành biên giới" lần đầu phải làm một bản khai đề nghị cấp "Giấy thông hành biên giới" theo mẫu của Bộ Công an và 3 ảnh mới chụp cỡ 4 cm x 6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, trong đó có 01 ảnh dán vào bản khai. Thủ trưởng cơ quan trực tiếp đóng dấu giáp lai vào ảnh và xác nhận vào bản khai đó. (Theo mẫu)
 
 3. Trường hợp xin cấp "Giấy thông hành biên giới" từ lần thứ hai trở đi phải nộp lại "Giấy thông hành biên giới" cũ, kèm theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cử sang Lào công tác và 02 ảnh như quy định nêu trên, không phải làm bản khai đề nghị cấp "Giấy thông hành biên giới (Theo mẫu)
 
 4. 2. Đối với công dân xin cấp giấy thông hành biên giới sang Lào để giải quyết việc riêng, hồ sơ gồm có: Mỗi người xin cấp "Giấy thông hành biên giới" lần đầu làm 01 bản khai đề nghị cấp "Giấy thông hành biên giới" theo mẫu của Bộ Công an và 3 ảnh mới chụp cỡ 4cm x 6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, trong đó có 01 ảnh dán vào bản khai. Trong bản khai phải ghi rõ mục đích, thời gian xuất cảnh sang Lào. Trường hợp xin cấp "Giấy thông hành biên giới" từ lần thứ hai trở đi, phải nộp lại "Giấy thông hành biên giới" cũ và 02 ảnh như quy định nêu trên, không phải làm bản khai đề nghị cấp "Giấy thông hành biên giới". (Theo mẫu)
 
 Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ
 Thời hạn giải quyết:  12 ngày ()
 Phí, lệ phí:  không
 Yêu cầu điều kiện:
 Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
1- Thông tư số 10/1999/TT-BCA(A11) ngày 18/9/1999 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam sang Lào;

2- Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

[  Các thủ tục khác]
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
   UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
   Sở Công thương
   Sở Giáo dục và Đào tạo
   Sở Giao thông Vận tải
   Sở Kế hoạch và Đầu tư
   Sở Khoa học và Công nghệ
   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
   Sở Ngoại vụ
   Sở Nội vụ
   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
   Sở Tài chính
   Sở Tài nguyên và Môi trường
   Sở Thông tin và Truyền thông
   Sở Tư pháp
   Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
   Sở Xây dựng
   Sở Y tế
   Thanh tra tỉnh
   Ban Dân tộc
   Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
   Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh
CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN
   Công an
   Ngân hàng Phát triển Việt Nam
   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
   Cục Thuế
   Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh
   Bảo hiểm Xã hội tỉnh
   Cục Hải quan tỉnh
   Kho bạc Nhà nước tỉnh
BỘ DANH MỤC TTHC CHUNG CỦA CẤP HUYỆN
   Tư pháp
   Kinh tế - Hợp tác xã
   Đất đai
   Xây dựng
   Công Thương
   Tài chính Kế hoạch
   Nông nghiệp
   Lao động Thương binh - Xã hội
   Giáo dục Đào tạo
   Văn hoá
   Y tế
   Hội, tổ chức phi chính phủ
   Thi đua - Khen thưởng
   Tôn giáo
   Tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo
   Gia đình
   Viễn thông và Internet
BỘ DANH MỤC TTHC CHUNG CỦA CẤP XÃ
   Hành chính Tư pháp
   Tôn giáo
   Thi đua - Khen thưởng
   Công an
   Dân quân tự vệ
   Xây dựng
   Kinh tế tập thể - Hợp tác xã
   Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
   Công thương
   Văn hóa - Thể thao
   Giáo dục và Đào tạo
   Lao đông, Thương binh và Xã hội
   Khiếu nại, tố cáo
   Đất đai
THÔNG TIN TRUY CẬP
2569641 Lượt đã truy cập
1 Đang truy cập