Thông tư số Thông tư 66/2014/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 16/12/2014 V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:Thông tư 66/2014/TT-BCA
Cơ quan ban hành:Bộ Công an
Ban hành ngày:16/12/2014
Lĩnh vực:Phòng cháy và Chữa cháy
Trích yếu:Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ.
Văn bản đính kèm: