Luật số Luật số 27/2001/QH10 của Quốc hội ban hành ngày 29/06/2001 V/v Luật phòng cháy và chữa cháy

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:Luật số 27/2001/QH10
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:29/06/2001
Lĩnh vực:Phòng cháy và Chữa cháy
Trích yếu:Luật phòng cháy và chữa cháy
Văn bản đính kèm: