Nghị định số 145/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/10/2018

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:145/2018/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:16/10/2018
Lĩnh vực:Tài chính
Trích yếu:sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021
Văn bản đính kèm: