Thông tư số 43/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 15/11/2018

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:43/2018/TT-BCT
Cơ quan ban hành:Bộ Công Thương
Ban hành ngày:15/11/2018
Lĩnh vực:Thương mại
Trích yếu:THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
Văn bản đính kèm: