Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 30/07/2018

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:42/2018/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông vận tải
Ban hành ngày:30/07/2018
Lĩnh vực:Giao thông vận tải
Trích yếu:Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm