Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 22/08/2018

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:18/2018/TT-BGDĐT
Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ban hành ngày:22/08/2018
Lĩnh vực:Giáo dục - Đào tạo
Trích yếu:Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
Văn bản đính kèm: