Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 22/08/2018

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:19/2018/TT-BGDĐT
Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ban hành ngày:22/08/2018
Lĩnh vực:Giáo dục - Đào tạo
Trích yếu:của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.
Văn bản đính kèm: