Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 29/08/2018

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:110/2018/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:29/08/2018
Lĩnh vực:Văn hóa
Trích yếu:Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.