Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/07/2018

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:100/2018/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:16/07/2018
Lĩnh vực:Xây dựng
Trích yếu:Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
Văn bản đính kèm: