Nghị định số 128/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 24/09/2018

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:128/2018/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:24/09/2018
Lĩnh vực:Giao thông vận tải
Trích yếu:sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa