Nghị định số 77/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/05/2018

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:77/2018/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:16/05/2018
Lĩnh vực:Nông nghiệp PTNT
Trích yếu:Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
Văn bản đính kèm: