Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 15/05/2018

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:05/2018/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành:Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ban hành ngày:15/05/2018
Lĩnh vực:Nông nghiệp PTNT
Trích yếu:Điều 21, 22, 23 của Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi
Văn bản đính kèm: