Thông tư số 12/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 28/08/2018

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:12/2018/TT-BTP
Cơ quan ban hành:Bộ Tư pháp
Ban hành ngày:28/08/2018
Lĩnh vực:Tư pháp
Trích yếu:V/v hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý
Văn bản đính kèm: