Thông tư số 09/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 01/07/2018

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:09/2018/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành:Bộ Khoa học và Công nghệ
Ban hành ngày:01/07/2018
Lĩnh vực:Khoa học - Công nghệ
Trích yếu:Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ