Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/05/2018

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:74/2018/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:15/05/2018
Lĩnh vực:Khoa học - Công nghệ
Trích yếu:Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.