Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ ban hành ngày 06/06/2018

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:06/06/2018
Lĩnh vực:Giáo dục - Đào tạo
Trích yếu:quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.
Văn bản đính kèm: