Thông tư số 02/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 15/05/2018

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:02/2018/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành:Bộ Khoa học và Công nghệ
Ban hành ngày:15/05/2018
Lĩnh vực:Khoa học - Công nghệ
Trích yếu:Quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao