Nghị định số 76/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/05/2018

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:76/2018/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:15/05/2018
Lĩnh vực:Khoa học - Công nghệ
Trích yếu:Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
Văn bản đính kèm: