Thông tư số Thông tư số 12/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 24/05/2018

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:Thông tư số 12/2014/TT-NHNN
Cơ quan ban hành:Ngân hàng Nhà nước
Ban hành ngày:24/05/2018
Lĩnh vực:Tài chính
Trích yếu:quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
Văn bản đính kèm: