Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 21/04/2017

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:46/2017/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Ban hành ngày:21/04/2017
Lĩnh vực:Giáo dục - Đào tạo
Trích yếu:quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
Văn bản đính kèm:
STTTên thủ tục
1Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục
2Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
4Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
5Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú
6Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục
7Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục
9Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
10Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục
11Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).
12Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục
13Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú
14Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng
15Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
16Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
17Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học
18Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục
19Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
20Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
21Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
22Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
23Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục
24Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông
25Giải thể trường trung học phổ thông chuyên
27Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại
28Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại
29Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú
30Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú
31Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
32Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
33Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)
34Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
35Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
36Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
37Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
38Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).
39Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).
40Sáp nhập, chia, tách trường Tiểu học
41Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
42Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại
43Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm
44Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp, trường cao đẳng.)
45Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
46Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
47Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
48Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp, trường cao đẳng.)
49Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú
50Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)
51Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại
52Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại
53Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên
54Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú hoạt động giáo dục
55Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục
56Cho phép trường phổ thông trung học hoạt động giáo dục
57Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông
58Giải thể trường trung học phổ thông(theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường phổ thông trung học)
59Thành lập, cho phép trung tâm tin học, ngoại ngữ
60Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục
61Giải thể trung tâm tin học, ngoại ngữ (Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập)
62Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục
63Thủ tục thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp
64Thủ tục cho phép trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp hoạt động trở lại
65Thủ tục cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại
66Thủ tục giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp
67Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên
68Thủ tục tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập
69Thủ tục sáp nhập, chia tách trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp
70Thủ tục sáp nhập, chia tách giáo dục thường xuyên
71Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên
72Thủ tục thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục
73Thủ tục giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập)