Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 20/02/2017

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:09/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Ban hành ngày:20/02/2017
Lĩnh vực:Khoa học - Công nghệ
Trích yếu:QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm tinh dầu tràm Huế
Văn bản đính kèm: