Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/04/2017

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:43/2017/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:14/04/2017
Lĩnh vực:Khoa học - Công nghệ
Trích yếu:Nghị định về nhãn hàng hóa.
Văn bản đính kèm: