Thông tư số Số 45/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 26/12/2016

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:Số 45/2016/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành:Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ban hành ngày:26/12/2016
Lĩnh vực:Tài nguyên - Môi trường
Trích yếu:quy định về Đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản
Văn bản đính kèm: