Quyết định số 1050/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 30/03/2017

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:1050/QĐ-BNN-TCLN
Cơ quan ban hành:Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ban hành ngày:30/03/2017
Lĩnh vực:Nông nghiệp PTNT
Trích yếu:VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ, BỊ THAY THẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Văn bản đính kèm: