Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 05/05/2017

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:26/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Ban hành ngày:05/05/2017
Lĩnh vực:Tư pháp
Trích yếu:về quy định mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
STTTên thủ tục
1Đăng ký khai sinh
2Đăng ký khai sinh lưu động
3Đăng ký kết hôn lưu động
4Đăng ký khai tử lưu động
5Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
6Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).
7Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
8Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
9Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
10Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
11Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
12Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
13Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
14Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
15Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
16Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
17Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
18Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
19Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
20Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
21Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
22Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
23Đăng ký giám hộ
24Đăng ký chấm dứt giám hộ
25Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
26Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
27Đăng ký lại khai sinh
28Đăng ký lại kết hôn
29Đăng ký lại khai tử
30Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
31Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
32Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
33Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
34Đăng ký kết hôn
35Đăng ký nhận cha, mẹ, con
36Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con
37Đăng ký khai tử