Thông tư số 258/TT- BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 11/11/2016

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:258/TT- BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:11/11/2016
Lĩnh vực:Phòng cháy và Chữa cháy
Trích yếu:Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
Văn bản đính kèm: